ABOUT ME

ตลาดอินวอยส์ เราเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริการของเราคือการให้บริการซื้อขายใบแจ้งหนี้(Invoice)ผ่านกระบวนการประมูลเพื่อให้ทั้งบริษัทผู้ขายได้รับเงินสดล่วงหน้าและนักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยซื้อใบแจ้งหนี้ได้อย่างเหมาะสม โดยเรานำเทคโนโลยีการประมูลออนไลน์ การตรวจสอบใบแจ้งหนี้และการประเมินความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานมาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รวดเร็วและยืดหยุ่น

เมื่อผู้ซื้อยอมรับใบแจ้งหนี้สามารถรับเงินสดได้ภายใน 24 ชั่วโมง

ต้นทุนถูกที่สุด

การขายใบแจ้งหนี้ในการประมูลผู้ขายจะได้ราคาที่ดีที่สุดในตลาด

ค่าธรรมเนียมเล็กน้อย

ตลาดอินว้อยส์ คิดค่าธรรมเนียมเพียงแค่0.5% จากใบแจ้งหนี้ทั้งหมด

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

การใช้บริการตลาดอินว้อยส์ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันเช่น ที่ดิน รถ บ้าน

ข้อมูลการค้าเป็นความลับ

ตลาดอินว้อยส์จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ นอกเหนือจากข้อมูลรวมของใบแจ้งหนี้และชื่อบริษัทเท่านั้น

How it works?

เมื่อเทียบกับธนาคารแล้ว ตลาดอินว้อยส์นั้นรวดเร็ว ยืดหยุ่นและโปร่งใส โดยเรามีขั้นตอนการทำงานดังนี้

01

เปิดให้ทางบริษัทลงทะเบียนเพื่อขายใบแจ้งหนี้ (Invoice)

02

ตลาดอินว้อยส์ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้กับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

03

ใบแจ้งหนี้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วถูกส่งเข้าระบบประมูลออนไลน์ (Online Auction)เพื่อทำการประมูล

04

นักลงทุนในระบบฯเข้ามาประมูลซื้อใบแจ้งหนี้ โดยผู้ที่เสนอให้ราคาสูงที่สุดหรือผู้ที่ตกลงซื้อในราคาที่กำหนด จะได้รับสิทธิของใบแจ้งหนี้นั้น

05

นักลงทุนชำระเงินตามมูลค่าที่ประมูลซื้อใบแจ้งหนี้

06

บริษัทที่ขายจะได้รับเงินตามมูลค่าของใบแจ้งหนี้โดยหักค่าดำเนินการตามเงื่อนไขของทางตลาดอินว้อยส์

07

เมื่อถึงกำหนดเวลาการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ ทางนักลงทุนจะได้รับเงินที่ซื้อใบแจ้งหนี้บวกกับผลตอบแทนและหักค่าดำเนินการตามเงื่อนไขของทางตลาดอินว้อยส์

08

ทางตลาดอินว้อยส์จัดการด้านเอกสารและข้อมูลต่างๆพร้อมนำส่งให้กับคู่สัญญาทั้งหมด

For entrepreneur

ง่ายและรวดเร็ว

มีโอกาสที่จะรับเงินสดภายในไม่กี่ชั่วโมงในกรณีที่นักลงทุนใช้ตัวเลือก “ซื้อเลย”

ไม่มีข้อจำกัดหรือข้อผูกมัด

ไม่มีข้อจำกัด สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ขายผ่านตลาดอินว้อยส์ (Talad Invoice) เราไม่ผูกมัดผู้ขายใบแจ้งหนี้ในการทำสัญญาเช่นเดียวกับธนาคาร บริษัทฯสามารถขายใบแจ้งหนี้ได้ตลอดเวลาที่จำเป็นต้องใช้เงินสดเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายหรือทำธุรกรรมทางธุรกิจโดยใช้การชำระเงินล่วงหน้า (แฟคตอริ่ง)

เชื่อถือได้

ตลาดอินว้อยส์ มุ่งเน้นไปที่ผู้ซื้อ (ในใบแจ้งหนี้) ไม่ใช่ผู้ขายใบแจ้งหนี้ โดยเราตรวจสอบเครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วยเทคโนโลยีทางการเงินที่ได้มาตรฐานระดับโลก ตลอดจนตรวจสอบเงื่อนไขระหว่างคู่สัญญาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อจะต้องชำระเงินตามใบแจ้งหนี้โดยไม่สามารถเพิกถอนได้

รองรับธุรกรรมแบบดิจิตอล

เพื่อการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทางตลาดอินว้อยส์ ได้นำระบบ eInvoice และ eTax-invoice เพื่อรองรับการทำธุรกรรมแบบดิจิตองสำหรับคู่สัญญาอีกด้วย

For Investor

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนสำหรับการลงทุนระยะสั้นในบริษัทต่างๆโดยการซื้อใบแจ้งหนี้(Invoice) ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงทางการเงินระดับปานกลางจากการลงทุนระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน

ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่นสำหรับนักลงทุนจะคงที่20%จากผลตอบแทนเมื่อชำระใบแจ้งหนี้

ด้วยระบบการตรวจสอบใบแจ้งหนี้แบบหลายมิติ(Multi-channel invoice verification)เพื่อให้แน่ใจได้ว่าใบแจ้งหนี้ที่นำมาขายในการประมูลได้รับการยืนยันแล้วว่าจะมีการชำระใบแจ้งหนี้โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ซึ่งจะให้การลงทุนมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ลดน้อยลง

นักลงทุนสามารถเลือกประเภทใบแจ้งหนี้ที่ต้องการลงทุน ระยะเวลา รวมถึงราคาที่ต้องการซื้อหรือประมูลได้ตามความต้องการหรือนโยบายการลงทุน

ข้อมูลในการประมูล การเสนอราคา และการซื้อ จะถูกเก็บในระบบจัดการข้อมูลที่ได้มาตรฐานและรองรับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย

Partners

ตลาดอินว้อยส์ได้รับการยอมรับทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจทั้งจากทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆมากมายทั้งในและต่างประเทศ โดยทางบริษัทฯก็ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อให้การเงินเป็นเรื่องที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายของทุกๆคนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชากรในภูมิภาคนี้

News

ตลาดเงินล้าน

"True Incube Startup Grand Prix" แนะนำ Application Talad Invoice

รายการ So good

Talad Invoice Scoop 3Jun18 so good

The innovation startup by True Digital Park

ทีม TALAD INVOICE : Platform ระดมทุนให้ SMEs

ทางโต ทางตัน ‘Talad Invoice’
เป็นเอสเอ็มอีอยู่ในแวดวงโลจิสติกส์มาเป็นสิบปี จึงรู้ดีว่าปัญหาใหญ่ของเอสเอ็มอี (ทั่วโลก)ก็คือ “ขาดเงินหมุนเวียน”
Talad platform offers SME loans based on invoice collateral
Talad Invoice, a lending platform initiated by a fintech startup…
ตลาด อินวอยซ์ เปลี่ยนใบวางบิลเป็นเงินสดใน 1 วัน ให้การหมุนเงิน SMEs
“หากการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นตัวแปรสำคัญในการก้าวต่อไปของทุกธุรกิจคุณ”
ครึ่งปีหลังฟินเทคแข่งเดือด! เน้นปล่อยกู้รายย่อย
สมาคมฟินเทคชี้ครึ่งปีหลังนี้ได้เห็นฟินเทคประเภทปล่อยกู้มาแรงในไทยแน่นอน

Contact us

75/63 อาคารริชมอนด์ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110